Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Test – Klasa 3

Podczas wypełniania testu pamiętaj, że: wszystkie odpowiedzi w danym pytaniu mogą być poprawne / część odpowiedzi w danym pytaniu może być poprawna / jedna odpowiedź w danym pytaniu może być poprawna.1. Zaznacz odpowiednie kółeczka.


a an
apple

egg

doll

book

umbrella

orange

2. Zaznacz kółeczko przy prawidłowej odpowiedzi.

A full stop
Capital letter
A question mark
A full stop
Capital letter
A question mark
A full stop
Capital letter
A question mark

3. Dobierz do grupy wyrazów odpowiednie święto.

a spider / a ghost / a pumpkin / a bat


Halloween
Easter
Christmas

4. What is he doing?


He is eating the cakes. It is very cold today. He has got a hat.
He is standing and eating an ice-cream. It is very hot today.
She is eating an ice-cream. It is very hot today. She likes ice cream.

5. Match.

four cornersthree cornersone cornerzero corners6. Where is the man?


on the bus
in the bus
in front of the bus
over the bus

7. What is missing?

The girl is ..... happy.

is
are
not
four

There are ..... cakes.

is
are
not
four

The flowers ..... very pretty.

is
are
not
four

This ..... a car.

is
are
not
four

8. Complete the questions.

..... colour are the cats?

What
Where
How many
Who

..... cats are there?

What
Where
How many
Who

..... are the cats?

What
Where
How many
Who

..... is with you?

What
Where
How many
Who

9. Read and match.


I can see an animal. It can jump and climb. It’s got a long tail.

1
2
3

I can see an animal. It’s pink. It can fly.

1
2
3

I can see an animal. It’s big and grey. It’s got big ears.

1
2
3

10. Match.


1 2 3 4
He’s singingShe’s jumpingShe’s drawing.He’s looking11. Choose correct words.

I like tennis. It’s ..... favourite sport.

I
my
her

This is my father. ..... name is Tom.

Her
My
His

This is Kate’s pen. ..... pen is blue.

Their
Her
Your

12. Match.


1 2 3
Pick up the pencil!


Turn around!


Put your hand down!


13. Find the odd word out. (Znajdź wyraz, który nie pasuje)

SEASON

summer
winter
autumn
sprint

ANIMAL

parrot
rabbit
hip
turtle

DAY

Tueasday
Sun
Monday
Friday

14. Choose.

You have a shower in the:

bathroom
bedroom
dining room

You prepare food in the:

living room
bedroom
kitchen

My favourite month is:

Wednesday
July
weekdays

15. Match.


1 2 3
I’m long. I’m thin. I’m blue and red. I am a snake.


I am a fish. I’m long and thin. I’m yellow and blue.


I'm blue and red. I'm short. I'm a kitten.


16. She is wearing:


red shoes
a blue dress
a yellow blouse
a grey pullover.
blue socks
a pink shirt
a white T-shirt
a brown jacket
red socks
a pink skirt
a white skirt
a pink shirt.

17. Build the question.


Have you got a toy car?
You have got a toy car?
Have you got a toy car?

18. Choose.

Thirty – one

21
31
52

Sixteen

17
16
26

Forty – seven

45
13
47

19. Choose the correct pictures.

A: -What’s the time?
B: – It’s two o’clock.
A: -What do you eat every morning?
B: -I eat a toast every morning.
20. What is the weather like?


It’s snowy
It’s sunny

It’s rainy
It’s windy

It’s cloudy
It’s foggy
Imię i nazwisko:

E-mail

Numer telefonu

Aby zakończyć test podaj imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.