Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Test Online – dzieci

Test dla dzieci zawiera 40 pytań i jest podzielony na cztery części. W części pierwszej należy zaznaczyć jedną prawidłową spośród dwóch podanych odpowiedzi. Część druga składa się z krótkiego tekstu do którego przygotowane zostało 11 pytań, tutaj prawidłową odpowiedzią jest ta, która jest zgodna z tekstem. Część trzecia to 13 odrębnych pytań testowych w których spośród podanych czterech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Część czwarta składa się 10 pytań otwartych, a na każde z nich odpowiadamy pełnymi zdaniami.
Po zakończeniu testu konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. POWODZENIA!

W przypadku wątpliwości, która odpowiedź jest poprawna prosimy nie “strzelać” tylko pozostawić pytanie bez odpowiedzi – pozwoli to na realną ocenę poziomu znajomości języka.

 

Zaznacz poprawną odpowiedź.

1. When is his birthday?

In October
It’s January

2. Where do they live?

They love Canada
In Mexico

3. How about going to the cinema?

I don’t have any cinema.
That’s a great idea!

4. Can I have a sandwich?

It’s a sandwich
Yes, sure.

5. Can she play the piano?

Yes, she can.
She hasn’t got a piano.

6. How often do you read books?

Twice a month
I like books

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 7 - 17.

Hi! My name is Jessica. My birthday is on Wednesday. I’m twelve! I want to go to the theatre with my family. The play starts quarter to seven. There’s a restaurant next to the cinema. We want to eat spaghetti after the play. It’s Monday Today. I’m doing my homework now. My favorite subject is Math. My best friend Julie doesn’t like Math. Her favorite subject is French, but I’m not fond of French. I like school, but I’m happy the school year finishes soon! Only fourteen days and it’s holiday!7. The theatre is in front of the restaurant.

True
False

8. They want to eat spaghetti before the play.

False
True

9. It’s not Wednesday today.

False
True

10. Jessica is going to the theatre at the moment.

True
False

11. She likes French.

False
True

12. The school year finishes in two weeks.

False
True

13. What time does the play start?

6:45
7:45

14. When is Jessica’s birthday?

On Wednesday
On Monday

15. What is next to the cinema?

A restaurant
A pub

16. What’s Jessica’s favorite subject?

French
Math

17. How old is Jessica?

20 years old
12 years old

Zaznacz poprawną odpowiedź.

18. My aunt has got three ..... .

childs
childrens
children
child

19. There’s ..... cd on the shelf.

some
an
two
a

20. This is my notebook. ..... notebooks on the desk are his.

Those
That
It
They

21. I have blue eyes, but my ..... eyes are brown.

sisters
sisters’
sister’s
sister

22. For me French is ..... than Math.

interesting
the least ineteresting
the most interesting
more interesting

23. We ..... this movie last week.

saw
have seen
see
had seen

24. I ..... for the plane tickets tomorrow.

pay
will pay
will paid
paid

25. We’re not hungry. We ..... lunch.

already ate
already have eaten
have already eaten
has already eaten

26. It’s very hot in here, you can ..... your jacket.

take off
take out
put off
put out

27. If I ..... the exam I’ll be really proud of myself.

passed
will pass
pass
passes

28. I ..... the key to my appartment when I realized I had left it in school.

looked for
am looking for
was looking at
was looking for

29. He hasn’t arrived ..... .

yet
already
soon
ever

30. This is the best chocolate bar I’ve ever eaten. It ..... in the USA.

will be made
makes
will make
is made

Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

31. Have you got any pets?

32. What do you usually do on Sundays?

33. Have you ever met a famous person?

34. What’s the weather like in winter in your country?

35. What is your favorite food?

36. What’s your best friend like?

37. What do you usually wear to school?

38. Do you attend any extracurricular classes?

39. What do you prefer? Watching tv or reading books?

40. Where would you like to spend your next vacations?

Imię i nazwisko:

E-mail

Numer telefonu

Aby zakończyć test podaj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wynik działania z poniższego obrazka.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.