Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Test – klasa 1

Podczas wypełniania testu pamiętaj, że: wszystkie odpowiedzi w danym pytaniu mogą być poprawne / część odpowiedzi w danym pytaniu może być poprawna / jedna odpowiedź w danym pytaniu może być poprawna.1. Wybierz odpowiednie litery, aby utworzyć wyraz.


B
P

C
R

2. How old are you?


I’m seven.
I’m eight.

I am six.
I’m four.

3. Zamaluj przy słowie kółeczko, które nie pasuje do kategorii.

COLOURS

book
black
white
red

ANIMALS

giraffe
bus
hippo
dog

CLOTHES

skirt
blouse
dress
leg

4. Który z czasowników pasuje do podanych czynności?


sleep
sit
stand

write
go
read

5. Wybierz prawidłowy opis do rysunku.


Look! It is a van. It is black.
Look! It is a teddy. It is green.
Look! It is a boat. It is yellow.
Look! It is a train. It is green.

6. Dopasuj przedmioty do ich nazw.

a hen
a pencil
a doll
a box

7. Wskaż prawidłową odpowiedź.


Is it a teddy bear?

Yes, it is.
No, it isn’t.

Is it a book?

Yes, it is.
No, it isn’t.

Is it a car?

Yes, it is.
No, it isn’t.

8. Zaznacz prawdziwe zdania.


I am new.
I am white and black.
I am thin.
I am pretty.

9. My family


I have got a brother.
Jane is my mother.
My name is Mary.
Frank is my grandfather.
I have got grandmother.

10. Wybierz odpowiednie podpisy.


a horse
a fish

a bird
a fish

a mouse
a cat

11. Co powie o sobie Dixie?


I have got small ears.
I have got yellow eyes.
I have got blue face.
I have got four teeth.
I’m very sad.

12. Wskaż pytanie, które zadała Kate.


How old are you?
How are you?
Have you got a dog?

13. Zaznacz prawdziwe zdania.


I don’t like apples
I don’t like carots.
I like juice.
I like lollipops.

14. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
She has got...


a teddy bear
a black horse
a red bird
an orange ball
a green car
a pink bag

15. Wybierz nazwę.


eyes
ears

nose
horse

mouth
teeth

eyes
mouse

16. Wybierz prawidłowe określenie.

foot
head
arm
hand
tail
snail
foot
leg

17. Dobierz osobę do opisu.


He has got a yellow T-shirt, brown trousers and white shoes.

Adam
Sam

He has got short hair, green jacket grey trousers and brown shoes

Adam
Sam

18. Wybierz odpowiednie słówko.


Dan is in the

garden
room

A cat is in the

hat
bag

19. Wybierz odpowiednie zdanie.


She is slow. He is fast.
He is slow. She is fast.

He is small. She is big.
He is big. She is small.

20. Zaznacz przymiotniki opisujące klauna.


happy
sad
yellow
slow
colourful
funny
angry
black
Imię i nazwisko:

E-mail

Numer telefonu

Aby zakończyć test podaj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wynik działania z poniższego obrazka.


Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.