Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Kursy dla dzieci i młodzieży

komunikacja z języku angielskim stanowi fundamentalną ideę naszych metod nauczania

 

Lektorzy:

Kursy grupowe dla dzieci i młodzieży prowadzą lektorzy posiadający bogate doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Lektorzy pełnią jednocześnie funkcję profesjonalnych animatorów kultury krajów anglojęzycznych, dzięki czemu zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny a aktywności dostosowane są do preferencji i temperamentu kursantów.

 

Kurs dla Dzieci z klas 0-3:

Kursy dla naszych najmłodszych słuchaczy mają na celu oswojenie dzieci z językiem angielskim i doprowadzenie ich do zaawansowanego stopnia znajomości języka w wyższych klasach. Podczas zajęć wykorzystujemy przede wszystkim metodę TPR (Total Physical Response), dzięki której osiągamy bardzo dobre efekty w nauczaniu najmłodszych kursantów. Metoda ta polega na percepcyjnym i ruchowym zaangażowaniu dzieci w naukę, co usprawnia zapamiętywanie nowego zakresu materiału. Z uwagi na młody wiek dzieci i ograniczone możliwości dłuższej koncentracji, zajęcia prowadzimy w taki sposób, aby dzieci podświadomie przyswajały nowe zagadnienia. W tym celu uczniowie biorą udział w różnorodnych grach zespołowych z wykorzystaniem tabletów, pracują w parach bądź bardzo małych grupach, tak aby lektor mógł kontrolować aktywność każdego ucznia. Poprzez gry i rozrywkę uczymy dzieci aspektów kulturowo-językowych, słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu słuchanego oraz czytanego, dzięki czemu będą solidnie przygotowane do dalszej nauki języka w późniejszych latach. Podczas zajęć staramy się pozytywnie motywować uczniów do nauki języka angielskiego i zachęcamy do podjęcia szeroko rozumianych aktywności pozaszkolnych, które mają na celu rozwijanie kompetencji językowych.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie mogą spotkać się z lektorem prowadzącym w celu omówienia postępów. Po każdym semestrze, rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport Postępu zawierający ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Po zakończeniu II semestru, dzieci otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Kurs dla Dzieci z klas 4-8:

Kursy dla dzieci z klas 4-8 mają na celu solidne przygotowanie uczniów pod kątem komunikacji, opierają się na zintegrowanym nauczaniu wszystkich funkcji językowych, a także zawierają elementy kultury krajów anglojęzycznych. Na tym etapie nauki dążymy do tego, aby dzieci potrafiły samodzielnie komunikować się w języku angielskim. W tym celu angażujemy je do udziału w wielu zadaniach typu „role-play” oraz do zajęć grupowych, dzięki czemu rozwijają umiejętność mówienia. Uczymy przygotowania prezentacji multimedialnych, analizy własnej pracy i pracy kolegów. Zadania gramatyczne w większości prezentowane są na ekranie, a ćwiczenia utrwalające wykonujemy w różnorodnej formie, m.in przy pomocy tabletów, ćwiczeń w formie tradycyjnej oraz zadań ustnych. W ten sposób urozmaicone lekcje sprawiają, że zagadnienia gramatyczne stają się przyjemne, a młodzież jest zaangażowana w pracę na lekcji. Kurs ten uczy również samodyscypliny i systematycznej nauki poprzez regularne sprawdzanie wiedzy uczniów. Liczne prace projektowe przygotowywane w małych grupach lub w parach zachęcają do analitycznego myślenia i pracy zespołowej. Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie mogą spotkać się z lektorem prowadzącym w celu omówienia postępów. Po każdym semestrze, rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport Postępu zawierający ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Po zakończeniu II semestru, dzieci otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty

Kurs „Egzamin ósmoklasisty” skierowany jest do uczniów klasy ósmej. Egzamin natomiast sprawdza wiedzę z  drugiego etapu nauki w klasach 4-8. Podstawę programową kursu stanowią zagadnienia przygotowujące do egzaminu oraz harmonijny rozwój wszystkich funkcji językowych ze szczególnym naciskiem na zagadnienia egzaminacyjne. W czasie trwania kursu zapoznajemy uczniów z formułą egzaminu, pracujemy na przykładowych arkuszach oraz organizujemy próbne egzaminy. Na zajęciach wykorzystujemy metodę pozytywnej motywacji, dokładamy wszelkich starań, aby kursanci byli doskonale przygotowani do egzaminu i przystąpili do niego bezstresowo. Przez cały rok trwania kursu monitorujemy postępy uczniów oraz pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami.

Kurs dla Uczniów szkół średnich:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chciałyby rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim na wielu płaszczyznach oraz przygotować się do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie przystępują do matury bez zbędnego stresu, a zadania, które pojawią się na egzaminie nie są dla nich zaskoczeniem. Ponadto, stawiamy szczególny nacisk na komunikację. Wielu uczniów naszej szkoły rozpoczyna studia w języku angielskim, co wiąże się z wymogiem doskonałej umiejętności rozumienia tekstów czytanych i nienaganną płynnością w wypowiedzi na różne tematy. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych podręczników, multimediów oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych. Angażujemy młodzież w różnorodne zadania typu „role-play” dzięki czemu mogą „wczuć się” w realne scenariusze z życia. W ten sposób urozmaicone zajęcia nie tylko zachęcają młodych ludzi do nauki, ale również pokazują, że język angielski jest  potrzebny w praktyce. Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie mogą spotkać się z lektorem prowadzącym w celu omówienia postępów. Po każdym semestrze, rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport Postępu zawierający ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Po zakończeniu II semestru, młodzież otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Szczegóły kursu:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut – to aż 80 godzin lekcyjnych w trakcie roku szkolnego!

Terminy zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży (rok 2023/2024):

Kursy grupowe dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września 2023r. a kończą w czerwcu 2024r.
Zajęcia grupowe nie odbywają się w święta i długie weekendy.
Szczegółowy kalendarz kursów grupowych jest dostępny w siedzibie szkoły.

Cena:

3000zł za cały rok!

Szczegółowe informacje o ratach 0% oraz dostępnych rabatach znajdują się w zakładce Cennik

Zapisy:

  •  Zapisy Online
  •  Telefoniczne pod numerem 513 904 301 (pon-pt w godzinach 09:00-20:00)
  • W siedzibie szkoły przy ulicy Wojciechowskiego 17/U4 po uprzednim umówieniu spotkania

Najważniejsze informacje:

  • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
  • Lekcje odbywają się w małych grupach 4-7 osób;
  • Dzieci objęte są stałą opieką metodyka;
  • Podczas zajęć łączymy wiele metod nauczania oraz wykorzystujemy nowoczesne multimedia;
  • Zapewniamy uczniom zajęcia kinestetyczne;
  • W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu rodzice otrzymują raport postępu w nauce dzieci;
  • Pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami bądź opiekunami;

Polecamy również:

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży >

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży z dojazdem do domu >