Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Test – klasa 2

Podczas wypełniania testu pamiętaj, że: wszystkie odpowiedzi w danym pytaniu mogą być poprawne / część odpowiedzi w danym pytaniu może być poprawna / jedna odpowiedź w danym pytaniu może być poprawna.1. Co powie o sobie Dixie?


I have got small ears.
I have got yellow eyes.
I have got a blue face.
I have got five teeth.

2. Czego brakuje chłopczykowi po prawej stronie?


car
shoes
shorts
balloons
trousers
hat

3. Zaznacz prawidłową odpowiedź

How many cakes are there?


There are four cakes.
There are five cakes.

How many bananas are there?


There are seven bananas.
There are eight bananas.

How many lollipops are there?


There are eleven lollipops.
There is only one lollipop.

4. Spójrz na stragan i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.


There are four lemons.
The carrot is orange.
The lemons are big.
There is one carrot.
The bananas are green.
The carrot is long and thin.

5. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

TRUE FALSE
A spider can fly.
A bird can write.
A frog can swim.
A monkey can jump.

6. Uzupełnij zdania, aby były prawdziwe.

..... name is Adam.

I
My
Me

..... many pages in my book.

They are
There is
There are

7. Zaznacz słowo, które nie pasuje do kategorii.

FRUIT

pear
boy
apple
banana

ANIMAL

bus
giraffe
hippo
turtle

DAY

Sun
Friday
Monday
Tuesday

8. Który z czasowników pasuje do podanych czynności?


sleeep
sing
sit

write
walk
read

9. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.


What colour is the chair?

It’s blue.
It’s pink.
It’s yellow.

What colour is the eraser?

It’s pink.
It’s blue.
It’s red

What colour is the bag?

It’s brown.
It’s orange.
It’s pink.

10. Zaznacz prawidłowo zbudowane zdanie.


A poster I got have.
I a poster have got.
I have got a poster.

11. Przyporządkuj.

slow fast
train
great-grandfather
plane
snail
turtle

12. Wskaż listę, która przedstawia zakupy Ali.


honey, water, oranges, pizza
water, cheese, oranges, sandwich
juice, sandwiches, lemons, cheese

13. Wybierz zdania prawidłowo opisujące obrazek.


The doll is under the bed.
The bal lis under the table.
The lamp in is on the table.
The book is on the bed.
The chair is on the doll.
The trousers are on he floor.

14. Popatrz na bałwanka i dopasuj rzeczy do nazw.
eyes
hair
nose
mouth
ears

15. Przeczytaj dialog i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Sam: Do you like apples?
Dan: Apples? No, I don’t.
Sam: Do you like pears?
Dan: Yes, I do. They are delicious.


Dan likes:
Dan doesn’t like:
16. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

You eat dinner in the:

bathroom
bedroom
dining room

You cook in the:

living room
garden
kitchen

17. Zaznacz odpowiednie słowa.

My favourite ..... is 8.

colour
number
food

My favourite ..... is a cat.

animal
thing
book

18. Rysunki przedstawiają co potrafi Sam.


Sam can:

ski
swim
play the guitar.

Sam can't:

skateboard
dance
play the violin.

19. O co może poprosić Ciebie nauczycielka od matematyki?

Sing the song!
Open the window!
Count to twenty!
Go to the garden!
Open the book!

20. This melon is:


round
brown
long
purple
small
thin
yellow
old
Imię i nazwisko:

E-mail

Numer telefonu

Aby zakończyć test podaj imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.