Zadzwoń Zapisz się

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 7 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Kursy egzaminacyjne

…jesteśmy liderem wśród szkół językowych
przygotowujących do egzaminów…

 

Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty

Kurs „Egzamin ósmoklasisty” skierowany jest do uczniów klasy ósmej. Egzamin natomiast sprawdza wiedzę zdobytą podczas dwóch pierwszych etapów nauki w klasach I-VIII. Podstawę programową kursu stanowią zagadnienia przygotowujące do egzaminu oraz harmonijny rozwój wszystkich funkcji językowych ze szczególnym naciskiem na zagadnienia egzaminacyjne. W czasie trwania kursu zapoznajemy uczniów z formułą egzaminu, pracujemy na przykładowych arkuszach oraz organizujemy próbne egzaminy. Na zajęciach wykorzystujemy metodę pozytywnej motywacji, staramy się aby kursanci byli doskonale przygotowani do egzaminu i przystąpili do niego bezstresowo. Przez cały rok trwania kursu monitorujemy postępy uczniów, pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami poprzez wysyłanie drogą mailową comiesięcznych raportów postępów oraz poprzez indywidualne spotkania rodziców z lektorem prowadzącym.

Przygotowanie do Egzaminu Gimnazjalnego:

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego kierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Mając na uwadze efektywność zajęć grupy gimnazjalne dzielimy pod kątem znajomości języka angielskiego. Ćwiczymy wszystkie funkcje językowe, skupiając się przede wszystkim na realizowaniu programu egzaminacyjnego. W trakcie trwania kursu przeprowadzamy próbne egzaminy gimnazjalne, aby młodzież miała szansę zapoznać się z formułą egzaminu. Motywujemy kursantów do aktywnego udziału w zajęciach i zachęcamy do dodatkowej pracy w domu. Rodzicom wysyłamy raporty miesięczne, w których systematycznie informujemy o postępach uczniów. Współpraca pomiędzy szkołą, kursantami oraz rodzicami wpływa pozytywnie na osiągniecie sukcesu w zakresie zdawalności egzaminu gimnazjalnego.

Przygotowanie do Matury:

Kurs maturalny skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas drugich i trzecich szkół średnich. Grupy maturalne dzielimy pod kątem znajomości języka angielskiego. W grupach o niższym poziomie zaawansowania początkowo skupiamy się na zagadnieniach problematycznych, stopniowo realizując i ćwicząc materiał egzaminacyjny. W grupach o wyższym poziomie zaawansowania realizujemy program matury rozszerzonej i ćwiczymy umiejętności prezentowania prac projektowych oraz analizy pracy swojej i innych uczestników kursu. W obu grupach rozwijamy kompetencje komunikatywne odpowiednio dopasowane do poziomu kursantów. W trakcie trwania kursu przeprowadzamy próbne egzaminy maturalne, pisemne oraz ustne, których celem jest zapoznanie się uczniów z formułą egzaminu oraz zminimalizowania stresu związanego z przystąpieniem do egzaminu w maju. Motywujemy naszych kursantów poprzez sporządzanie miesięcznych raportów osiągnięć oraz sugerujemy na jakich zagadnieniach należy się skupić na dalszym etapie nauki.

Objętość kursu:

Dostępne są 2 formuły kursów egzaminacyjnych:

 •  Regularne – 2 razy w tygodniu po 90 minut
 •  Intensywne – 1 raz w tygodniu 180 minut

…..to aż 100 godzin lekcyjnych w trakcie roku!

Terminy kursów egzaminacyjnych (rok 2018/2019):

Kursy egzaminacyjne dla młodzieży rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września 2018r. a kończą w ostatnim tygodniu kwietnia 2019r.
Kalendarz kursów grupowych dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest zintegrowany z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dni wolne od lekcji w szkołach publicznych są również dniami wolnymi od kursów grupowych w naszej szkole.

Cena:

1699zł za cały rok.
Szczegółowe informacje o ratach 0% oraz dostępnych rabatach znajdują się w zakładce Cennik

Zapisy:

 •  Zapisy Online
 •  Telefoniczne pod numerem 513 904 301 (pon-pt w godzinach 09:00-21:00)

Najważniejsze informacje:

 • Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Przygotowujemy uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-7 osób lub indywidualnie.
 • Doskonalimy wszystkie funkcje językowe, tak aby kursanci posługiwali się językiem angielskim płynnie, swobodnie i poprawnie.
 • Kładziemy nacisk na wymowę, akcent oraz naukę „żywego języka”.
 • Podczas zajęć łączymy wiele metod nauczania oraz wykorzystujemy nowoczesne multimedia.
 • Cena 1699zł

Polecamy również:

Zajęcia indywidualne dla młodzieży >

Zajęcia indywidualne dla młodzieży z dojazdem do domu >