Zadzwoń Zapisz się

Solidnie
przygotujemy Cię

do egzaminu gimnazjalnego i matury

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 6 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Kursy grupowe dla dzieci

…stały kontakt jest bardzo ważny, dlatego co miesiąc wysyłamy
rodzicom
 raporty postępów w nauce dzieci…

 

Dzieci z klas 1-3:

Kursy dla naszych najmłodszych słuchaczy mają na celu oswojenie dzieci z językiem angielskim i doprowadzenie ich do zaawansowanego stopnia znajomości języka w wyższych klasach. Podczas zajęć wykorzystujemy przede wszystkim metodę TPR (Total Physical Response), dzięki której osiągamy bardzo dobre efekty w nauczaniu najmłodszych kursantów. Metoda ta polega na percepcyjnym i ruchowym zaangażowaniu dzieci w naukę, co usprawnia zapamiętywanie nowego zakresu materiału. Z uwagi na krótki czas koncentracji dzieci w tym wieku, zajęcia prowadzimy w taki sposób aby dzieci podświadomie przyswajały nowe zagadnienia. W tym celu uczniowie biorą udział w różnorodnych grach zespołowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i nie tylko, pracują w parach bądź bardzo małych grupach, tak aby lektor mógł kontrolować umiejętności każdego ucznia.  Poprzez gry i rozrywkę uczymy dzieci aspektów kulturowo-językowych, dzięki czemu będą solidnie przygotowane do dalszej nauki języka w późniejszych latach. Dzięki różnym metodom nauczania oraz prezentowanym przez naszych lektorów repertuarze zadań i lekcji na świeżym powietrzu uczymy dzieci nie tylko języka obcego ale również współzawodnictwa, logicznego myślenia i pozytywnej motywacji.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują comiesięczne raporty postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich aktywności na zajęciach. Po zakończeniu kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport roczny zawierający opis egzaminu końcowego, ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Dzieci natomiast otrzymują Dyplom ukończenia kursu.

Dzieci z klas 4-6:

Kursy dla dzieci klas 4-6 mają na celu solidne przygotowanie uczniów pod kątem komunikacji, opierają się na zintegrowanym nauczaniu wszystkich funkcji językowych, a także na zastosowaniu elementów metody TPR (Total Physical Response). Na tym etapie nauki staramy się, aby dzieci potrafiły samodzielnie komunikować się w języku angielskim. W tym celu angażujemy je do udziału w wielu zadaniach typu „role-play”, „drama” i grupowych dzięki czemu rozwijają umiejętności mówienia we wczesnym stadium nauczania oraz uczą się przydatności komunikowania się w języku obcym. Zadania gramatyczne w większości prezentowane są na tablicy interaktywnej. W ten sposób urozmaicone lekcje sprawiają, że zagadnienia gramatyczne stają się przyjemne, a dzieci chętniej w nich uczestniczą. Kurs ten uczy również samodyscypliny i systematycznej nauki poprzez regularne sprawdzanie wiedzy uczniów oraz liczne projekty przygotowywane w małych grupach lub w parach.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują comiesięczne raporty postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich aktywności na zajęciach. Po zakończeniu kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport roczny zawierający opis egzaminu końcowego, ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Dzieci natomiast otrzymują Dyplom ukończenia kursu.

Objętość kursu:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut – łącznie to aż 80 godzin lekcyjnych a 60 zegarowych w trakcie roku!

Terminy zajęć grupowych dla dzieci (rok 2017/2018):

Kursy grupowe dla dzieci rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września 2017r. a kończą w pierwszym tygodniu czerwca 2018r.
Terminy wpłat ratalnych oraz dni wolne od zajęć znajdują się w zakładce Kalendarium

Cena:

1399zł za cały rok.
Szczegółowe informacje o ratach 0% oraz dostępnych rabatach znajdują się w zakładce Cennik

Zapisy:

→ Zapisy Online,
→ Zapisy telefoniczne pod numerem 513 904 301 (pon-pt w godzinach 09:00-21:00)

Najważniejsze informacje:

  • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkoły podstawowej.
  • Lekcje odbywają się w małych grupach 4-6 osób.
  • Dzieci objęte są stałą opieką metodyka.
  • Podczas zajęć łączymy wiele metod nauczania oraz wykorzystujemy nowoczesne multimedia.
  • Zapewniamy uczniom zajęcia kinestetyczne.
  • Po zakończeniu kursu rodzice otrzymują raport postępu w nauce.
  • Cena 1399zł / rok

Polecamy również:

Kursy indywidualne i korepetycje dla dzieci >

Kursy indywidualne i korepetycje dla dzieci z dojazdem do domu >