Zadzwoń Zapisz się

Solidnie
przygotujemy Cię

do egzaminu gimnazjalnego i matury

Korzystamy z
najnowszych multimediów

aby uczyć efektywniej

Nauczymy
Twoje dziecko

lubić język angielski

Oferujemy
profesjonalne

szkolenia business English

Mniej
znaczy więcej

dlatego uczymy w grupach do 6 osób

Dojedziemy
do Ciebie

pod wskazany adres

Kursy dla dzieci i młodzieży

…stały kontakt jest bardzo ważny, dlatego co miesiąc wysyłamy
rodzicom
 raporty postępów w nauce dzieci…

 

NOWOŚĆ! – Od września 2018r. kursy grupowe dla dzieci będą wzbogacone o pracę z TABLETAMI!
Dzięki temu dzieci będą miały możliwość powtórzenia materiału z lekcji wspólnie z Rodzicami w domu.

Lektorzy:

Kursy grupowe dla dzieci i młodzieży prowadzą lektorzy posiadający bogate doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Lektorzy pełnią jednocześnie funkcję profesjonalnych animatorów kultury krajów anglojęzycznych, dzięki czemu zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny a aktywności dostosowane są do preferencji i temperamentu kursantów.

Kurs dla Dzieci z klas 1-3:

Kursy dla naszych najmłodszych słuchaczy mają na celu oswojenie dzieci z językiem angielskim i doprowadzenie ich do zaawansowanego stopnia znajomości języka w wyższych klasach. Podczas zajęć wykorzystujemy przede wszystkim metodę TPR (Total Physical Response), dzięki której osiągamy bardzo dobre efekty w nauczaniu najmłodszych kursantów. Metoda ta polega na percepcyjnym i ruchowym zaangażowaniu dzieci w naukę, co usprawnia zapamiętywanie nowego zakresu materiału. Z uwagi na krótki czas koncentracji dzieci w tym wieku, zajęcia prowadzimy w taki sposób aby dzieci podświadomie przyswajały nowe zagadnienia. W tym celu uczniowie biorą udział w różnorodnych grach zespołowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i nie tylko, pracują w parach bądź bardzo małych grupach, tak aby lektor mógł kontrolować umiejętności każdego ucznia.  Poprzez gry i rozrywkę uczymy dzieci aspektów kulturowo-językowych, dzięki czemu będą solidnie przygotowane do dalszej nauki języka w późniejszych latach. Dzięki różnym metodom nauczania oraz prezentowanym przez naszych lektorów repertuarze zadań i lekcji na świeżym powietrzu uczymy dzieci nie tylko języka obcego ale również współzawodnictwa, logicznego myślenia i pozytywnej motywacji.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują comiesięczne raporty postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich aktywności na zajęciach. Po zakończeniu kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport roczny zawierający opis egzaminu końcowego, ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Dzieci natomiast otrzymują Dyplom ukończenia kursu.

Kurs dla Dzieci z klas 4-8:

Kursy dla dzieci klas 4-8 mają na celu solidne przygotowanie uczniów pod kątem komunikacji, opierają się na zintegrowanym nauczaniu wszystkich funkcji językowych, a także zawierają elementy kultury krajów anglojęzycznych. Na tym etapie nauki dążymy do tego, aby dzieci potrafiły samodzielnie komunikować się w języku angielskim. W tym celu angażujemy je do udziału w wielu zadaniach typu „role-play”, „drama” i do zajęć grupowych dzięki czemu rozwijają umiejętności mówienia we wczesnym stadium nauczania. Uczymy młodych ludzi przygotowania prezentacji swoich projektów, analizy własnej pracy i pracy kolegów. Zadania gramatyczne w większości prezentowane są na tablicy interaktywnej. W ten sposób urozmaicone lekcje sprawiają, że zagadnienia gramatyczne stają się przyjemne, a dzieci chętniej w nich uczestniczą. Kurs ten uczy również samodyscypliny i systematycznej nauki poprzez regularne sprawdzanie wiedzy uczniów. Liczne prace projektowe przygotowywane w małych grupach lub w parach zachęcają do analitycznego myślenia i pracy zespołowej.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują miesięczne raporty postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich aktywności na zajęciach. Zachęcamy również rodziców do pozostania w kontakcie z nami przez cały rok a po każdym semestrze organizujemy spotkania z rodzicami podczas których omawiamy postępy dzieci i odpowiadamy na wszelkie pytania. Po zakończeniu kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport roczny zawierający opis egzaminu końcowego, ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Dzieci natomiast otrzymują Dyplom ukończenia kursu.

Kurs dla Uczniów szkół średnich:

Przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim na wielu płaszczyznach oraz przygotować się do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie przystępują do matury bez zbędnego stresu, a zadania, które pojawią się na teście nie są dla nich zaskoczeniem. Ponadto stawiamy szczególny nacisk na komunikację. Wielu z naszych uczniów rozpoczyna studia w języku angielskim, co wiąże się z doskonałą umiejętnością rozumienia tekstów czytanych i nienaganną płynnością w wypowiedzi na różne tematy. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych podręczników wiodących, multimediów oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych. Angażujemy młodzież w różnorodne zadania typu „role-play” dzięki czemu mogą „wczuć się” w realne scenariusze z życia. Zajęcia urozmaicone w taki sposób nie tylko zachęcają młodych ludzi do nauki, ale również pokazują, że język angielski jest  potrzebny w praktyce.
Pragniemy pozostać w stałym kontakcie z rodzicami, dlatego w trakcie trwania kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują miesięczne raporty postępów w nauce dzieci oraz ocenę ich aktywności na zajęciach. Zachęcamy również rodziców do pozostania w kontakcie z nami przez cały rok a po każdym semestrze organizujemy spotkania z rodzicami podczas których omawiamy postępy dzieci i odpowiadamy na wszelkie pytania. Po zakończeniu kursu rodzice bądź opiekunowie otrzymują Raport roczny zawierający opis egzaminu końcowego, ocenę postępów poszczególnych funkcji językowych oraz sugestie dotyczące dalszej edukacji. Dzieci natomiast otrzymują Dyplom ukończenia kursu.

Objętość kursu:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut – to aż 80 godzin lekcyjnych w trakcie roku!

Terminy zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży (rok 2018/2019):

Kursy grupowe dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się w ostatnim tygodniu września 2018r. a kończą w czerwcu 2019r.
Kalendarz kursów grupowych dla dzieci i młodzieży w naszej szkole jest zintegrowany z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dni wolne od lekcji w szkołach publicznych są również dniami wolnymi od kursów grupowych w naszej szkole.

Cena:

1399zł za cały rok.
Szczegółowe informacje o ratach 0% oraz dostępnych rabatach znajdują się w zakładce Cennik

Zapisy:

  •  Zapisy Online
  •  Telefoniczne pod numerem 513 904 301 (pon-pt w godzinach 09:00-21:00)

Najważniejsze informacje:

  • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
  • Lekcje odbywają się w małych grupach 4-7 osób.
  • Dzieci objęte są stałą opieką metodyka.
  • Podczas zajęć łączymy wiele metod nauczania oraz wykorzystujemy nowoczesne multimedia.
  • Zapewniamy uczniom zajęcia kinestetyczne.
  • W trakcie trwania kursu oraz po jego zakończeniu rodzice otrzymują raport postępu w nauce dzieci.
  • Cena 1399zł / rok

Polecamy również:

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży >

Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży z dojazdem do domu >